અંબામાતા

અંબા મા તારું દર્શન દુર્લભ, દર્શનથી દુઃખ ભાંગે છે, અરજ કરી માને શીશ નમાવું, ધનભાગ્ય મારું આજે છે... લક્ષ ચોર્યાશી ફેરા ફરીને, મનસા અવતાર ધરાવ્યો છે, ગુલામ તમારો આવ્યો મુસાફર, માયામાં લપટાયો છે...
જય આદ્યાશક્તિ, મા જય આદ્યાશક્તિ અખંડ બ્રહ્માંડ નિપજાવ્યાં, પડવે પ્રગટ્યાં, મા જયો જયો મા જગદંબે ...